S-veteranerna ger sitt stöd till Stefan Löfven

3:35 min

Stefan Löfven är ny ordförande för Socialdemokraterna. Partistyrelsen valde honom på ett öppet möte tidigare i dag. Efter klubbslaget höll han sitt första tal som partiledare.

– Jag är egentligen för blödig för sådant här ska jag säga. Jag kommer ihåg när Blomman [Leif Blomberg reds anm.] blev omvald på en av Metallkongresserna och fick en lång varm applåd; stående ovationer. Till slut kände Blomman som jag känner - man är så blyg - så böjde han sina 198 centimeter över mikrofonen och sa "nu får ni väl för fan ge er". Det betyder: jag är hemskt tacksam.

Stefan Löfven 54-årig ordförande för IF Metall som nu blir partiledare, tycks ha ett brett stöd i partiet. Men direkt när han föreslogs ifrågasattes hans tidigare hållning, bland annat när det gäller feminism.

Exempelvis ifrågasattes att han har motsatt sig särskilda kvinnopotter inom LO-samordning, men han själv menar att syftet feltolkats.

– Det är så oerhört provocerande att se hur kvinnor diskrimineras i vårt samhälle och i vårt arbetsliv; hur kvinnor ofta får lägre lön. Partivänner jag är en övertygad feminist, punkt slut.

Stefan Löfven har som ordförande för IF Metall varit tydlig med att han vill ha kvar kärnkraften, men som nyvald partiledare ställde han sig bakom partilinjen att kärnkraften ska avvecklas, även om han lämnade en öppning.

– Vi behöver se över hela energiförsörjningen. Vi behöver titta på hur mycket energi behöver vi ha i framtiden, göra en riktig balans på det, och sedan behöver vi titta på just det här energislaget; behöver vi ha det också i framtiden?

Stefan Löfven tog i talet upp klassiska socialdemokratiska frågor. Det handlar om att ha ordning och reda i statsfinanserna, större satsningar på utbildning, forskning och ny miljövänlig teknik så att Sverige får fram nya produkter och tjänster.

Han vill även utveckla partiets EU-politik, men han betonade att fler jobb och sänkt arbetslöshet är den viktigaste prioriteringen.

– Där är det lika bra att vi erkänner, vi har inte varit tillräckligt slagfärdig, varit tillräckligt tydlig - om just jobben; det som gör att väljarna ska förstå att det är vi som har den bästa politiken för framtidens jobb.

Han betonade också klassiska värdeord i Mona Sahlins anda - exempelvis lyfte han fram frihet som borgerligheten gärna ser som sitt ord, och att den viktigaste grunden för frihet är arbete.

– Människor måste komma tillbaks i arbete. Så att människa själv, den enskilda individen, kan tjäna sitt uppehälle, vara i arbete, tjäna en lön och kunna använda den som hon eller han vill.

Stefan Löfven är den tredje Socialdemokratiska partiledaren på kort tid som är vald i opposition - men den första utan egen riksdagsplats, något som utmålats som ett problem.

Socialdemokraterna hade försökt få konsthallen Fotografiska i Stockholm så kongresslik som möjligt. Förutom partistyrelse och distriktsordförande, minglade där nu alla levande partiledare utom Mona Sahlin som var utomlands.

– Det är person med erfarenhet från Sveriges ryggrad exportindustrin och det har saknats i svensk politik, sa Göran Persson.

- Ett mycket spännand val, mycket bra val och jag tror att han kommer att bli mycket framgångsrik, sa Ingvar Carlsson.

Det är bara sex dagar sedan Håkan Juholt avgick - men han tyckte inte att det var svårt att vara med idag.

– Att få komma hit och uttrycka mitt stöd för Stefan var enkelt och självklart.