Dr Doom förutspår eurozonens snara splittring

1:56 min

I dag har världens ledande politiker och akademiker diskuterat den ekonomiska framtiden i världen vid Världsekonomiskt forum i Davos. Det är minst 50 procents risk att eurozonen kommer att brytas upp helt inom tre till fem år, sa New York-professorn som tidigare i detalj förutspått den ekonomiska krisen som bröt ut 2008.

Nouriel Roubini kallas doktor Doom, Domedagsprofessorn, sen han korrekt förutspådde den kris som skulle komma.

Obalanserna inom eurozonen och de allt för höga skulderna i många länder kommer att visa sig för svåra att lösa för åtminstone några länder inom Eurozonen.

Det tar åtminstone tio år att lösa sådana problem, om det alls går, sa Nouriel Roubini. Det kommer att ge följder redan det närmaste året, sa han. Ett eller två länder kommer att lämna Eurozonen inom den närmaste tiden, sa han

– Jag skulle säga att Grekland kommer att lämna Eurozonen inom de närmaste tolv månaderna, Portugal kan ta lite längre tid, säger Nouriel Roubini.

Men om ett par av de mindre länderna lämnar, så överlever Eurozonen. Däremot, om Italien eller Spanien också tvingas lämna, då havererar Eurozonen, sa Robini och han bedömde alltså att chansen är 50 procent.

En av dem som har i uppdrag att försöka förhindra en sådan utveckling är Christine Lagarde, chef för Internationella Valutafonden, IMF.

Situationen är allvarlig, sa hon. Det behövs tillväxtstrategier i Eurozonen, inte bara åtstramningar. Det behövs bättre brandväggar mot nya kriser.

För att kunna bidra till krisbekämpningen behöver Valutafonden mer pengar och det här är en fråga för hela världen, sa Christine Lagarde.

– Inget land är immunt mot krisens verkningar. Därför har alla ett intresse av att den blir löst på rätt sätt, sa Christine Lagarde.