Borg vidhåller jobbskatteavdragens effekter

1:29 min

Finansminister Anders Borg står fast vid regeringens bedömning att jobbskatteavdragen haft stor effekt. Enligt honom är det inget konstigt att Arbetsmarknadsdepartementets institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, gör en annan bedömning.

– Vi har många forskningsinstitut och de allra flesta är betalda av regeringen. Vi ber dem inte göra forskning med någon speciell inriktning. IFAU gör den här typen av studier ibland och det är bra; det finns många andra olika. Men den grundläggande utvärderingen måste alltid vara hur verkligheten fungerar, säger Borg. 

Regeringens egen bedömning har varit att jobbskatteavdragen skapat uppemot 120 000 årsarbeten. 

Enligt IFAU, kan man egentligen inte dra några sådana slutsatser alls. Det har helt enkelt inträffat alldeles för mycket annat, under samma tid, för att man ska kunna veta vad som beror på just jobbskatteavdraget, är rapportens slutsats. 

Anders Borg konstaterar att bedömningar från flera andra organisationer säger något annat: Att jobbskatteavdraget bidragit till att Sverige har en av Europas bästa arbetsmarknader just nu.

– De allra flesta landar I att jobbskatteavdraget har stora effekter, och när också verkligheten så tydligt pekar i den riktningen tyder det här på att man ska fortsätta, säger Anders Borg.