Kommentar: "Hägglund går försvagad ur striden"

1:32 min

Göran Hägglund måste nu agera inom den närmaste framtiden för att visa sitt parti att han inte bara har förstått kritiken, utan också tänker ändra sitt sätt att arbeta.

Han går försvagad ur striden, även om han nu troligen leder partiet i nästa val. 70 procent av ombuden stödde honom, men 30 procent gjorde det inte.

Trots allt tal om försoning och stöd för varandra, kommer Göran Hägglunds kritiker inte att låta sig nöja med att allt fortsätter som förut. Gör han inga förändringar nu, kommer kritiken tillbaka.

Det är svårt att förstå att partiledarkampen skulle ha handlat om politik. Det verkar mer ha varit fråga om olika ledarstil och personlighet.

Ombuden hade heller inte många synpunkter på politiska skillnader när de pläderade för sin respektive kandidat. Det mesta av kritiken mot Göran Hägglund handlade om ledarstil: Oförmåga att lyssna, ointresse för synpunkter inifrån partiet, brist på entusiasm och suddighet kring Kristdemokraternas politiska budskap.

I korridorerna talades det också om "bunker" kring Göran Hägglund på socialdepartementet och att det gnisslat i ett antal frågor mellan Göran Hägglund och Mats Odell när Mats Odell under sin tid som statsråd känt svagt stöd från partiledaren för att driva sin linje mot den moderate finansministern Anders Borg.

Mats Odell fick lämna regeringen efter valet 2010, nu är det troligt att han också förlorar platsen som gruppledare i riksdagen och förbindelselänk med de kristdemokratiska statsråden. Däremot tycks det vara klart att Mats Odell sitter kvar som ordförande i riksdagens näringsutskott.