Polisen ska få använda tårgas vid vissa insatser

1:30 min

Den första februari införs nya regler som gör att polisen i större utsträckning än idag får använda tårgas, exempelvis i samband med ingripanden mot fotbollshuliganer eller vid demonstrationer där situationen bedöms som farlig.

– Tårgas utomhus, det har inte varit tillåtet över huvud taget, och det är det vi reglerar nu, att man får använda det i vissa lägen, säger Per Engström, chef på Rikspolisstyrelsens brottförebyggande avdelning.

I många andra länder är tårgas en vanlig metod som polisen använder för att skingra uppjagade demonstranter eller bråkiga folksamlingar. Men i Sverige har tårgas endast använts inomhus, till exempel för att få ut personer som barrikaderat sig i en lägenhet.

Nu från 1 februari finns nya regler som säger att tårgas ska kunna användas vid särskild polistaktik, det vill säga insatser vid folksamlingar. Men Per Engström vill inte ge några konkreta exempel.

– Det är jättesvårt att säga när det här kan komma att användas, men vi har byggt in ett antal beslutsnivåer så att vi ska säkerställa att det här ska ske på ett absolut riktigt sätt.

Hårdare regler för pepparsprej
Tårgas har alltså inte använts tidigare utomhus, det har däremot pepparsprej. 2008 fick polisen kritik av JO för att pepparsprej användes på ett olämpligt sätt. Till exempel hade polisen sprejat gripna personer inne i bilar och i folksamlingar.

Nu, efter fyra år, inför Rikspolisstyrelsen regler som ska begränsa användningen av pepparsprej.

– Exempelvis på arrestavdelningar så ska man vara restriktiv. Det var inte reglerat över huvud taget förut. Likaså inne i fordon, det är också en sådan här situation där vi har omnämnt att det är olämpligt att använda den där, säger Per Engström, chef på Rikspolisstyrelsens brottförebyggande avdelning.