sollentuna

Surfplatta ersätter skolbok

Skolböckerna är snart ett minne blott i Sollentuna kommun. I slutet på nästa år ska alla elever i kommunen ha surfplattor och datorer istället för böcker och andra traditionella läromedel.

Denna satsning görs eftersom skolan ligger långt efter övriga samhället när det kommer till datoranvändande och för att det finns många fler källor på nätet medan läroböcker kan innehålla fel, det säger moderata skolpolitikern Maria Stockhaus till Dagens Nyheter.

Satsningen innebär också att eleverna får papper och penna för att skriva bokstäver först i andra klass eftersom det är lättare att skriva på tangenter än att krångla med finmotoriken som krävs för att skriva med penna.