SKÖVDE

Skövdelärare jobbar sig sjuka

1:37 min

Situationen för lärarna i Skövde är ohållbar, enligt facket. Arbetsbelastningen under hösten har varit så hög att flera lärare sjukskrivit sig.

Skövde kommun måste ta situationen på allvar, anser Eva Jansson på Lärarförbundet.

– Jag tror nog inte att de har förstått att det är allvarligt. Det är flera som signalerar i dag att arbetsbördan blivit för tung, säger hon.

På Helenaskolan i Skövde vittnar flera lärare om att arbetsbördan ökat kraftigt under hösten.

Extraarbete för lärarna
Dels har den nya läroplanen just sjösatts, med nytt betygssystem och nytt regelverk. Dels måste undervisningen anpassas efter att alla elever numera ska ha en egen dator.

Detta sammantaget innebär en stor förändring som krävt mycket extraarbete från lärarnas sida, menar Eva Jansson.

– Allt det här arbetet ska skötas samtidigt som det vardagliga arbetet ska ske normalt. Det gör att vi har en hög arbetsbelastning när det gäller att göra ett bra arbete gentemot våra elever. Och jag vill inte förlora bra kollegor...

Och enligt Eva Jansson har många lärare sjukskrivit sig på grund av den höga arbetsbelastningen.

Omorganisation på gång
Just nu håller dessutom kommunen på att genomföra en stor omorganisation av skolorna i kommunen, bland annat kommer Våmbskolan att avvecklas och eleverna i Rydskolan ska istället flyttas till Helenaskolan.

Nu finns en oro bland lärarna för att det kommer lägga ytterligare sten till börda. Och därför har nu både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbundet reagerat.

– Vi behöver föra en dialog med arbetsgivaren om vad vi kan göra i varje enskilt fall, så att det blir så bra som möjligt för den enskilde - och att det ändå är inom ramarna för vad alla orkar med.

Och om inte Skövde kommun tar lärarnas situation på allvar tänker fackförbunden driva saken vidare till Arbetsmiljöverket, säger Eva Jansson.

– Jag räknar med att de kommer upprätta en fungerande plan, men gör de inte det så går vi vidare till Arbetsmiljöverket, säger hon.