Företagskonkurser minskar

Antalet företagskonkurser i Sörmland minskar samtidigt som de ökar i landet i genomsnitt.
Under perioden januari-maj i år jämfört med samma period förra året minskade företagskonkurserna i länet med 14 procent, enligt upplysningscentralen, UC. Företagskonkurserna i landet ökade samtidigt med i genomsnitt 10 procent under samma period.