Lärarkrisen i Skövde

Skolledningen bemöter lärarkritiken

1:32 min

Lärarna i Skövde är kritiska till den senaste tidens förändringar, som man menar lett till fler sjukskrivningar. Men både skolchefen och skolnämndens ordförande slår ifrån sig kritiken.

I morse kunde vi berätta om att lärarfacken i Skövde menar att många lärare tvingats sjukskriva sig för att arbetsbördan blivit för stor. Detta på grund av att det just nu genomförs flera stora förändringar som tar tid och resurser.

Beklagar situationen
Ny läroplan, nytt system med datorer till varje elev och på toppen av det, en omorganisation med flytt av både lärare, elever och lokaler. Och skolchefen, Anna Sundström, beklagar att det finns lärare som finner situationen ohållbar.

Är det så att vi har ett ökat sjukskrivningstal så måste vi ju naturligtvis titta på det /Anders G Johansson(M) 

-Jag tycker det är jätteledsamt att de känner på det viset och att de se förändring av skolområden som en extra arbetsbörda. Mentalt kan jag förstå att det känns jobbigt, men arbetsbördan ska inte behöva kännas. Och att det här kommer samtidigt med nya kursplaner och allt sånt kan inte vi rå för, säger hon.

Regeringsbeslut
Även skolnämndens ordförande, Anders G Johansson(M), säger sig ha förståelse för lärarnas situation.

-Det händer väldigt mycket i skolan idag. Det är stora förärändringar som riksdag och regering beslutat om. Flera av dem är också önskade av skolfacken, men jag förstår att det är mycket som ska ske under en kort omställningstid, säger han.

Vi har inte haft en chans att påverka eller påtala att förslaget är fel. Beslutsunderlaget är alldeles galet och uppgifterna stämmer inte. Det gör det väldigt skrämmande /Per Agne Rytter

Ökade sjukskrivningar
Enligt Lärarförbundet har man också märkt av att fler lärare sjukskriver sig på grund av arbetsbelastningen, och Anders G Johansson vill titta närmare på det.

-Är det så att vi har ett ökat sjukskrivningstal så måste vi ju naturligtvis titta på det, säger han.

-Många lärare vittnar om att förhållande är väldigt tuffa, samtidigt är det ingen som vågar ställa upp med namn i en intervju. Vad säger det om klimatet ute i skolorna?
-Det tycker jag är både märkligt och tråkigt. För att kunna utveckla en verksamhet måste man ju föra en dialog. Jag tycker inte det finns någon anledning att huka och gömma sig, säger han.

Omorganisation
En stor anledning till att lärare i Skövde mår dåligt har att göra med omorganisationen av skolverksamheten. Bland annat ska högstadiet på Rydskolan flyttas till Helenaskolan. Detta har mött starka reaktioner och nu har beslutet överklagats till Förvaltningsrätten av bland annat Per Agne Rytter, ordförande i Föreningsrådet i Ryd.

-Vi har fått ta del av förslaget alldeles för sent. Vi har inte haft en chans att påverka eller påtala att förslaget är fel. Beslutsunderlaget är alldeles galet och uppgifterna stämmer inte. Det gör det väldigt skrämmande, säger Per Agne Rytter.

-Vi har visst lyssnat och fört dialog, säger Anders G Johansson. Men till syvende och sist så är vi i ett läge så är vi i ett läge med vikande ekonomi och ökande friskolor. Sitter vi passivt och tittar på så måste vi gå ner i antalet tjänster, och det tror jag inte att lärarfacken skulle gilla.

Bryter mot lagen
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har även riktat kritik mot att de inte fått vara delaktiga i omorganisationen, och att Skövde kommun därigenom brutit mot Arbetsmiljölagen. SKolchef Anna Sundström slår ifrån sig den kritiken men medger samtidigt att kommunikationen med facket kunde varit bättre.

-Jag tar ju naturligtvis till mig av kritiken. Jag har inte varit tillräckligt tydlig, och det är det som jag nu förändrar inför våren, säger hon.

Nödvändig förändring
Enligt Anna Sundström, är det olyckligt att allt sker samtidigt, men honmenar också att det är nödvändigt att omorganisationen genomförs nu.

-Vi är snart inne i en ekonomisk kris, och vi väljer ju inte när den kommer, säger hon.

Tidigare artiklar:

Håkan Montelius
hakan.montelius@sr.se