Kalmar län

Snabb vård i länet

Patienter här i länet tillhörde de som under 2011 hade bäst tillgänglighet till vård i landet.  I december kom 80 procent av de väntande patienterna till en specialistläkare inom 60 dagar från remiss och 85 procent av patienterna fick behandling eller operation inom 60 dagar.

Preliminära beräkningar pekar på att Landstinget i Kalmar län kommer att få del av knappt 63 miljoner kronor av den miljard regeringen avsatt till landstingen för att stimulera tillgänglighetsarbetet.  Det kan jämföras med 2010 då landstinget fick 46 miljoner.

– Det är ett tydligt bevis för att ett målmedvetet arbete för att ständigt förbättra tillgängligheten lönar sig både för landstinget och våra patienter, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.