SKÅNE

Gratis resor för äldre utreds

1:37 min

Helsingborgs stad har sedan en tid erbjudit seniorer över 75 år gratis resor med Skånetrafiken. Nu ska Region Skåne utreda om man kan införa ett regionalt seniorkort i hela Skåne och oberoende av vilken kommun man bor.

Helsingborgs stad har sedan våren 2010 på prov erbjudit seniorer över 75 år gratis resor med Skånetrafiken. Men kommunens kostnader sköt i höjden. Under Kollektivtrafiknämndens sammanträde idag beslutades att regionen ska kompensera Helsingborgs stad för de kostnader som uppkommer när resenärer väljer att ta bussen istället för färdtjänst. 

Man ska även utreda om man kan införa ett regionalt seniorkort, där skåningar över 75 år kan åka kollektivt i hela Skåne till rabatterat pris - oavsett vilken kommun man tillhör.

– Vi ser en utveckling med allt fler äldre och allt fler som behöver färdtjänst. Kan fler åka kollektivt istället så kan det bli billigare för samhället, säger Mats Persson, folkpartist och ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Ett regionalt seniorkort kan bli verklighet tidigast under 2013.