Nya övningsskolor ska rädda lärarutbildningen

2:28 min

Regeringen vill införa särskilda övningsskolor där blivande lärare ska få kvalificerad handledning under sin praktiska utbildning. Skälet är att många lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning kritiserats hårt för att ha stora brister.

Det blir bättre att samla skickliga handledare och erfarna lärare i särskilda skolor för det här menar utbildningsminister Jan Björklund.

– Istället för att sprida ut Sveriges tusentals lärarstudenter på varsin skola där uppföljningen ofta blir av minst sagt varierande kvalitet, så ska vi införa särskilda övningsskolor där vi samlar ihop ganska många lärarkandidater som då får ha klasserna på de skolorna. Då samlar vi också väldigt skickliga lärare och handledare som hela tiden ska följa lärarkandidaterna, följa upp kvalitén, ge tips och råd och ha utvärdering efter varje lektion, för att höja kvalitén, säger Björklund.

Lärarstudenter har i flera år kritiserat den verksamhetsförlagda utbildningen ute på skolorna. Även Högskoleverket och en rapport från Lärarförbundet tar upp olika brister.

Regeringen har nu tillsatt en utredning om hur man kan skapa ett system med särskilda övningsskolor. Förebilden är Finland där sådana skolor anses vara ett av skälen till en framgångsrik lärarutbildning.

Övningsskolorna ska samla kanske 10, 20 eller 30 lärarstudenter samtidigt, som då ska sköta om en stor del av undervisningen för eleverna som går i den skolan. Samtidigt ska erfarna lärare, skickliga handledare sitta med i klassrummen och efter lektionen gå igenom vad som var bra och dåligt.

– Det är den kvalificerade uppföljningen av varje lärarstudent som kan bli så mycket bättre. Om vi kan samla ihop lärarstudenterna på färre skolor kan vi också kraftsamla alla handledarresurser, erfarna och äldre skickliga lärare som kan ge de yngre den vägledning som behövs, säger han.

Meningen är att varje universitet eller högskola som utbildar lärare ska knyta till sig en eller flera övningsskolor.

Utredningen ska vara klar i sommar. Jan Björklund säger att Stockholms universitet ska komma igång snabbt och han hoppas det är genomfört i hela landet om tre, fyra år.

Han tror inte att det finns någon risk för att undervisningen i de utvalda övningsskolorna riskerar att bli dålig.

– Jag tror det är tvärtom, att de här skolorna kommer att ha en kraftsamling i pedagogisk utveckling och en kraftsamling av yrkesskickliga lärare som inga andra skolor kommer att ha. I Finland som har sådana här skolor är det väldigt populärt bland föräldrar att sätta sina elever i de här övningsskolorna som står under lärarhögskolornas överinseende, avslutar Jan Björklund.