Vård av skadade fotgängare dyrare än snöröjning

2:07 min

Sjukvårdskostnaderna för fotgängare som trillar och skadar sig på snöiga och isiga trottoarer är mer än fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjningen. Det visar en ny rapport från Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

Gudrun Öberg, forskningsledare på VTI, blev förvånad över att skillnaderna var så stora.

 – Ja, det får jag säga att jag blev och egentligen är de ju ännu större eftersom vi har en underskattning av antalet skadade och en överskattning av vinterväghållningskostnaderna.

Totalt 25 000 fotgängare som fallit och skadat sig finns med i undersökningen som sträcker sig från 2003 till 2010. Sex län där det finns sammanhängande sjukvårdsstatistik för hela perioden har granskats särskilt noga och då handlar det om statistik från akutsjukhusen.

– Vi har ju en underskattning av antalet skadade fotgängare eftersom många av dem uppsöker annan sjukvård än akutsjukhusen.

Forskarna har också överskattat kostnaderna för vinterväghållningen eftersom de kostnadsredovisningar de fått från kommunerna gäller den totala snöröjningen och inte specifikt för trottoarer.

Rapporten är beställd av Sveriges Kommuner och Landsting och forskarna fick också i uppdrag att undersöka om det fanns några skillnader i antalet skadade fotgängare om det var kommunen eller fastighetsägaren som stod för vinterväghållningen, men man kunde inte finna några skillnader. Däremot såg man andra skillnader.

– Vi ser också en väldigt stor skillnad mellan hur många kvinnor som skadas och hur många män som skadas som fotgängare.

Mellan tre till fyra gånger fler kvinnliga fotgängare än manliga fotgängare skadas på snöiga och isiga trottoarer. Enligt Gudrun Öberg har man ingen bra förklaring till den skillnaden eftersom de studier som gjorts hittills visar att kvinnor bara promenerar något mer än män. En tydlig slutsats av studien är enkel att dra.

– Samhällsekonomiskt är det ju lönsamt med större satsning på vinterväghållning för fotgängare. Det vi har visat i tidigare studier är ju just att det är de äldre som drabbas i högre utsträckning. Men områden där man har många äldre fotgängare borde man ju satsa mera på.