Västerbotten

Fas 3 utan framgång - byter namn

1:39 min

Fas tre, det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin, har inte haft någon större framgång. Hittills har bara 15 procent av de som deltagit gått vidare till utbildning eller arbete. Nu ändras upplägget och Fas 3 har bytt namn till sysselsättningsplats.

– Dels kan vi gå in med arbetsmarknadsutbildning vilket vi inte kunde tidigare. En annan sak är att som anordnare så gör man aktiviteterna hos sig så man får inte ta emot en person som är i en sysselsättningsplats och vidareplacera den eller låna ut till någon annan, säger Per Renström som är chef för Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsområde Umeå.

En av anledningarna till omläggningen är att minska möjligheten till fusk. För några driftiga företagare tog emot personer i Fas 3 och fick 5 000 kronor i månaden för var och en av Arbetsförmedlingen, men behövde inte betala någon lön och så hyrde man ut dem till andra företag. Men i länet hände dock inte detta, säger Per Renström

Nu ska alltså platserna mer likna ett riktigt arbete och för att förhindra att detta missbrukas måste facket godkänna åtgärden.

Hittills har Fas 3 inte varit en framgång. Av dom 36 900 i Sverige som deltagit i Fas 3 fram till och med första halvåret 2011 var det bara 15 procent som fått ett arbete eller börjat en utbildning

Med den nya inriktningen och fler arbetsförmedlare hoppas Per Renström att den siffran ska öka.

– Eftersom vi är ute och scannar marknaden och får in mer jobb så borde ju chanserna bli mer än om vi inte skulle göra det.

Men en sak som inte kommer att ändras när Fas 3 byter namn är ersättningen. En granskning av FAS 3 som LO gjort visar att genomsnittssersättning före skatt är 8888 kronor i månaden för kvinnor och och 9 249 för män Sex procent får enbart bara försörjningsstöd

Men någon höjning finns inte i sikte.

– Dem har samma ersättning nu som tidigare, säger Per Renström.