Nässjö

Marken mer förorenad än man trodde - sanering efter slipers dröjer

Saneringen av Trafikverkets gamla impregneringsplats i Nässjö kommer att dra ut på tiden. Platsen, som förr användes för att impregnera järnvägsslipers, har genom åren blivit väldigt förorenad.

Tanken var att Trafikverket skulle börja med saneringen redan i år. Men bekymmer i processen har satt käppar i hjulen.

Dels har man inte fått loss de pengar man sökt för projektet än - dels visade det sig att marken var betydligt mer förorenad än vad man tidigare trott.

Just nu finns inget nytt spikat datum för start av saneringen men på Trafikverket säger man att det troligtvis blir framåt våren eller sommaren 2013.