Oppositionen splittrad till euro-överenskommelse

1:52 min

Den rödgröna oppositionen är splittrad i sina kommentarer till överenskommelsen om finanspakten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta emot förslaget i riksdagen medan Socialdemokraterna stödjer det. Tommy Waidelich är Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson.

– Vid första anblick ser det ut som att vi fått gehör för våra fyra krav, att regeringen både har accepterat vårt krav om att vi inte ska gå in i ett samarbete med bindande regler och att vi nu också skulle få ett inflytande, säger Tommy Waidelich.

Socialdemokraterna har ännu inte granskat texten i överenskommelsen om finanspakten, men litar på regeringen att kraven som Socialdemokraterna ställt kommer att infrias. Finanspakten ska behandlas av riksdagen och där kommer villkoren att skärskådas, säger Tommy Waidelich.

Miljöpartiets ekonomisk politiske talesperson Per Bolund är besviken på att Sverige inte utnyttjade överläggningarna om finanspakten till att ge Sverige en förhandling om undantag från euron. Samma formella undantag som Danmark och England har.

– Utan ett sådant undantag innebär det här ett närmande till eurosamarbetet för Sveriges del, säger Per Bolund.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är motståndare till att Sverige går med i finanspakten och anser att det är ett sätt att smyga in Sverige i euron.

– Det enda argument som finns för Sverige att gå in i den är finanspakten är om man vill ha euron och det menar jag att är att brista i respekt för folkomröstningens resultat, säger Jonas Sjöstedt.