Biogas från växtodlingar

Skåne får unik forskningsanläggning.
I Skåne startar världens första forskningsanläggning som ska producera biogas av torra restprodukter från växtodlingar. Förutom energi får man också kvävegödsel. Kjell Christensson, projektledare vid Kemicentrum vid Lunds universitet, tror att den nya metoden därför kan bli särskilt intressant för ekologiska odlare som inte har djur. De har i dag svårt att få tag på ekologiskt godkänd gödsel.