Billigare ringa Danmark?

Det nya telebolaget Orange, med huvudkontor i Malmö, vill utjämna teletaxorna i Öresundsregionen.
Orange hoppas kunna jämna ut teletaxorna i Öresundsregionen, så att det inte blir dyrare att ringa från Skåne till Danmark, än vad det är att ringa inom Sverige. Idag är det minst 30 procent dyrare att ringa med mobiltelefon till Köpenhamn från Skåne än att ringa till Norrland, i något fall mer än dubbelt så dyrt beroende på abonnemang.