”Risk att man inte fångar upp barnen direkt”

1:51 min

Barn i de nordiska länderna som är utsatta för människohandel riskerar att inte få den hjälp de behöver. Det skriver Unicef i en rapport, som jämfört hur de nordiska länderna arbetar för att hjälpa barn som är offer för människohandel.

Myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsmyndigheter måste bli bättre på att upptäcka de barn som är offer för trafficking, tycker Christina Heilborn barnrättsjurist på Unicef.

– En risk är att man inte fångar upp barnen direkt, för det krävs att man reagerar och agerar omedelbart när man misstänker att ett barn far illa. Även om man inte vet att det handlar om människohandel. För mycket tid handlar om att definiera och utreda om det handlar om människohandel eller inte i ett initialt skede, medan man istället borde lägga krutet på att ta hand om barnet.

Barn som utsätts för människohandel, riskerar att inte få den hjälp de behöver, skriver Unicef i en rapport som publiceras i dag.

Barnen kan till exempel tvingas till prostitution, tiggeri eller att begå stölder, men enligt rapporten har polis, socialtjänst och migrationsmyndigheter i de undersökta länderna för dåliga kunskaper för att kunna upptäcka de utsatta barnen.

Rapporten visar också att myndigheterna tycker att begreppet människohandel är svårtolkat, och att de ofta fastnar i bedömningen huruvida ett fall rör människohandel eller inte.

För att myndigheterna ska bli bättre på att hjälpa de här barnen vill Unicef bland annat att regeringen ska anta en ny handlingsplan för att bekämpa människohandel. 

2008 antogs en sådan handlingsplan, där fokus låg på att bekämpa prostitution. Med ett vidare begrepp, som rymmer människohandel för andra ändamål, som till exempel tiggeri, tror Unicef att fler barn skulle kunna få hjälp snabbare.

Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen, tycker att polisen kan bli bättre på att hjälpa barn som utsatts för alla typer av människohandel, inte bara prostitution. Därför välkomnar hon förslaget om en ny handlingsplan.

– Jag tror att det skulle göra väldigt stor nytta för oss som arbetar med de här frågorna.

Vad skulle ni göra då?

– Då skulle vi utbilda poliser ännu mer på det här området.