Arbetslösheten når rekordhöjder i Europa

Arbetslösheten i Europa slår nya rekord. Det här visar nya siffror, dagen efter ett EU-toppmöte som handlade mycket om bristen på jobb och tillväxt.

Det är oacceptabelt att närmare var fjärde ung person i EU är arbetslös. Det säger bland andra EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I Spanien är arbetslösheten uppe på än mer förlamande höga nivåer. Nästan varannan spanjor under 25 år saknar jobb. Enligt färska siffror var ungdomsarbetslösheten i Spanien enorma 48,7 procent i december i fjol. Av hela den arbetsföra befolkningen i Spanien är det 23 procent som är utan jobb, enligt EU:s statistikorgan Eurostat.

I Grekland har arbetslösheten på ett år stigit från knappt 14 procent till över 19 procent, och i hela eurozonen är nu rekordmånga utan jobb. Arbetslösheten var 10,4 procent i december, en liten ökning jämfört med i november. I hela EU är arbetslösheten något lägre, just under 10-procentstrecket.

Vid gårdagens toppmöte här i Bryssel lade EU:s stats- och regeringschefer mycket tid på att diskutera problemen med arbetslöshet och bristande tillväxt i Europa.

EU-kommissionen lade fram ett förslag om att krisländer som Grekland, Italien och Spanien ska kunna använda outnyttjade strukturstöd från EU på nya sätt för att få fart på tillväxten. Enligt förslaget ska outnyttjade EU-stöd kunna "omprogrammeras" så att de kan användas som garantier för att små och medelstora företag lättare ska få banklån.

Men toppmötet handlade inte bara om att elda på ekonomin för att skapa fler jobb. Samtidigt beslutade nämligen EU-ledarna om den nya finanspakten som tvärtom syftar till budgetåtstramning i euroländerna. 25 av EU:s 27 medlemsländer sade igår ja till den nya finanspakten. Även Sverige ska ansluta sig, men de rättsligt bindande kraven i pakten gäller bara euroländer, och alltså inte Sverige.