Norrland

Fisk blir mindre vid kraftverksdammar

Fiskbestånden i närheten av vattenkraftverk i Norrland återhämtar sig inte med tiden, rapporterar Vetenskapsradion. Fiskarna blir istället mindre och färre till antalet ju längre tiden går efter att ett vattendrag har reglerats. Det visar en omfattande studie från Uppsala universitet där man studerat fiskarten röding under en lång tid.