کنفرانس استکهلم و مسائل ایران

در روزهای شنبه و یکشنبه ی این هفته، کنفرانسی به پیشنهاد شماری از فعالان سیاسی منتقدجمهوری اسلامی دراستکهلم برگزارمی شود. برگزارکننده ی کنفرانس، مرکز اولوف پالمه است و عنوان کنفرانس نیز اتحاد برای دموکراسی عنوان شده است. براساس اطلاعیه ی مرکز اولوف پالمه دراین کنفرانس نمایندگانی از احزاب سیاسی، دانشگاهیان، ژورنالیست ها، نویسندگان، فعالان حقوق زنان و فعالان دیگر از جوامع ایرانی درخارج کشورشرکت خواهندداشت. محل برگزاری و نام دعوت شدگان به کنفرانس محرمانه اعلام شده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی مطلب بخوانید.   

 

Jens Orback مدیر مرکز اولوف پالمه به رادیوی بین المللی سوئد می گوید که همچون کنفرانس های دیگری که این مرکز ازجمله دررابطه با برمه و سوریه برگزارکرده، کنفرانسی به پیشنهاد منتقدان رژیم ایران برای بحث و گفتگو درباره ی مسائل این کشور برگزارمی کند. او می گوید که شایعاتی نیز ازسوی رژیم ایران که نسبت به این کنفرانس بدگمان است منتشرشده، شبیه به موردی که دررابطه با سوریه پیش آمد، اما مرکزاولوف پالمه به کار خود براساس اهداف تعیین شده برای مرکز که کمک به رشد دموکراسی در کشورهای مختلف است ادامه می دهد.
پیشنهاد برگزاری این کنفرانس و اسامی شرکت کنندگان ازسوی چندفعال سیاسی ایرانی در خارج کشور شهریار آهی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، مهران براتی و فریدون احمدی در ماه اکتبرگذشته به مرکز اولوف پالمه داده شد و این مرکز کمیته ای را برای بررسی این موضوع و برپایی کنفرانس تشکیل داد که یکی از اعضای آن رضا طالبی، عضو مرکز اولوف پالمه در یوتبوری است.
هدف این کنفرانس ازسوی مرکز اولوف پالمه اتحاد برای دموکراسی عنوان شده، اما پیشنهاددهندگان از بررسی راه های اتحادنیروهای اپوزیسیون درخارج کشورنیزسخن گفته اند. دراین مورد با رضا طالبی ازمرکز اولوف پالمه در یوتبوری گفتگوکرده ایم.

او درپاسخ به این پرسش ما درمورد دلیل بسته بودن درهای کنفرانس به روی خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی نیز چنین گفته است. 

یکی از دعوت شدگان به این کنفرانس از سوئد، مهرداد درویش پوراست که به گفته ی خود به عنوان یک فرد جمهوری خواه سوسیالیست و نه به نمایندگی ازسوی جریان خاصی در آن شرکت خواهدکرد. او می گوید که دیگر شرکت کنندگان نیز بیشتر به عنوان فرد درکنفرانس حاضر خواهندشد. وجود شایعه ی تشکیل یک تشکل یا اتحاد از نیروهای اپوزیسیون ایران دراین کنفرانس، برخی از شرکت کنندگان ازجمله مهرداد درویش پوررا نیز دچارتردید کرده است. او درگفتگویی با پژواک، علاوه براعلام انصراف خود از شرکت در کنفرانس، درمورد شرکت کنندگان دیگر دراین کنفرانس نیزگفته است.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se