Nobels fredspris granskas av länsstyrelsen

Det kommer ny kritik från den norske juridikprofessorn Fredrik Heffermehl om att Nobelkommittén för fredspriset inte följer Alfred Nobels sista vilja.

Frågan landar nu hos styrelsen för Nobelstiftelsen, som ska yttra sig till länsstyrelsen i Stockholm.

– Vi tycker att professorn har kommit med mer substans i sina uppgifter. Enligt honom prövar inte Nobelkommittén i Oslo valet av fredspristagare tillräckligt stringent utifrån föreskrifterna i testamentet, säger Mikael Wiman, juridisk expert för stiftelser vid länsstyrelsen i Stockholm.

Professor Fredrik Heffermehl har flera gånger tidigare kommit med liknande kritik utan att länsstyrelsen tagit upp det.

I en ny bok med dagboksutdrag från Gunnar Jahn som var fredspriskommitténs ordförande mellan 1942 och 1966, framgår hur kommittén då resonerade.

Och länsstyrelsen i Stockholm, som har tillsyn över Nobelstiftelsen, vill veta hur stiftelsen ser på hur fredspriskommittén i Oslo följt Alfred Nobels sista vilja.

I Nobels testamente står att fredspriset ska tilldelas: "Den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser."

Därför anser Fredrik Heffermehl att man kan ifrågasätta att ledare för krigförande länder fått fredspriset, som Barack Obama och Henry Kissinger. Men även Al Gore som drivit på för att hejda klimatförändringar kan ifrågasättas, liksom personer som arbetat för humanitära ändamål.

– Han menar att Alfred Nobel inte hade formulerat sig som han gjorde om han hade önskat att fredspriset skulle gå till humanitära ändamål, säger Mikael Wiman.

Ekot har inte nått Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten för en kommentar. Styrelsen ska ta ställning till länsstyrelsens brev vid sitt möte i mars.