Centern kritiseras för nej till uranbrytningsförbud

2:14 min

Miljöpartiet har skrivit en motion om att förbjuda uranbrytning i Sverige, men den kommer sannolikt att röstas ner, trots att en majoritet i riksdagen vill ha ett förbud. Det här beror på att Centerpartisterna kommer att rösta med resten av allianspartierna.

– Centerpartiet väljer makten framför miljön. Här har man chansen att avgöra så att alla de hotade bygderna i Sverige kan få ett stopp på den här frågan, men när det väl gäller i riksdagen står man inte upp för den politik man säger sig driva, säger Miljöpartiets energipolitiska talesperson, Lise Nordin.

Miljöpartiet har redan tidigare motionerat i riksdagen om ett förbud mot uranbrytning utan framgång. Detta trots att Centerpartiet alltså också vill ha ett förbud.

I ett försök att få Centern med sig formulerade därför Miljöpartiet förslaget precis som Centerpartiet själv gör i sitt stämmobeslut i frågan.

Efter en första beredning i näringsutskottet står det redan klart att centerpartisterna kommer att rösta nej, även denna gång. Det konstaterar partiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson.

– Om Centerpartiet skulle rösta för Miljöpartiets motion skulle det på ett allvarligt sätt försvåra våra möjligheter att sedan i regeringskansliet övertala allianskamraterna om att lägga ett sådant lagförslag, säger Anders W Jonsson.

Både näringsminister Annie Lööf och miljöminister Lena Ek ger Anders W Jonsson rätt i den analysen.

Miljöministern säger att hon måste vara lojal med resten av regeringen som ju har tagit bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft i Sverige. Något förbud mot uranbrytning har man inte kommit överens om.

– Alliansregeringen har i energiöverenskommelsen inget förbud mot uranbrytning. Det beror på att det tekniskt är oerhört svårt och på att det handlar om gruvdriftens utveckling, säger Lena Ek.

Centerpartiet tänker fortsätta att rösta emot varje förslag om uranbrytning på lokal nivå, säger Anders W Jonsson och själv har han inte helt gett upp hoppet om att få med sig de andra allianspartierna i riksdagen, så småningom.