Honung kan bli vapen mot sjukhussjuka

1:47 min

Vanlig honung kan bli ett supervapen mot bland annat bakterier som orsakar sjukhussjukan, visar en ny studie.

Men om det är antibakteriella egenskaper hos speciella växter eller blommor eller om det handlar om ett egenskydd vissa bin utvecklat, och som förs över till honungen - det råder det oklarheter kring.

– Det har funnits flera vetenskapliga rapporter som visat att honung haft effekt på sårläkning. Det som är unikt med den här studien är att man har kunnat hitta en särskild del hos de här MRSA-bakterierna, som bryts ner av honungen, säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm.

Det handlar om manukahonung, som bin främst i Nya Zeeland och delar av Australien samlar in från manukaträdets blommor. Forskare vid universitetet i Cardiff har kommit fram till att små mängder av honungen snabbt kan slå ut ett 80-tal olika bakterier, bland annat en streptokock som orsakar öppna sår med hög dödlighet.

Studien har publicerats i den ansedda tidskriften Microbiology.

Manukahonungen har också visat sig vara effektiv mot den fruktade MRSA-bakterien som orsakar sjukhussjuka. Dessutom verkar inte bakterierna kunna bli resistenta mot honungen, hittills har inga fall av honungsresistenta bakterier rapporterats .

Karin Tegmark-Wisell, överläkare vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm, säger att det inte går helt säkert att peka på vad som får vissa honungssorter att utveckla antibakteriella egenskaper.

– Dels kan det vara substanser som bina plockar upp hos olika växter, med det skulle också kunna vara så att det faktiskt är bakterier som bina bär på, som då producerar substanser som ska skydda binas honungsmagar mot andra bakterier.

Lyckas man ta fram ett nytt dundermedel mot flera sorters allvarliga bakterier, varav en del är resistenta mot många av dagens antibiotika, kan det få stor betydelse inom vården.

– Skulle det vara revolutionerande effekter, så är det klart att alla omläggningar som bensårspatienter får hos distriktssköterskor och andra, de skulle minska och då skulle det ha en positiv effekt rent kostnadsmässigt, säger Karin Tegmark-Wisell.