Ny plan för bekämpning av barnhandel tas fram

1:07 min

Barn- och äldreminister Maria Larsson lovar att arbetet med en ny handlingsplan för att bekämpa barnhandel ska påbörjas under våren. Bakgrunden är kritik från FN:s barnfond Unicef om att svenska myndigheter inte upptäcker barn som är offer för trafficking.

– Vi planerar nu för en ny handlingsplan som ska komma under det här året, för då går den gamla ut. Där kommer vi också att titta på barn som används för tiggeri, för att begå stölder, eller naturligtvis också för prostitution.

– Vi vet att allt det här förekommer i vårt land, och allt måste göras för att upptäcka de här barnen och ge de stöd och hjälp, säger Maria Larsson.

Tidigare i dag publicerade Unicef en rapport där de kritiserade de svenska myndigheterna för att ha för dåliga kunskaper för att kunna hjälpa barn som är utsatta för människohandel.

De ville då att regeringen skulle anta en ny handlingsplan där begreppet människohandel inte bara rymde prostitution.

Den nya handlingsplanen kommer att presenteras senare i år .

I arbetet med den titta på hur myndigheterna kan bli bättre på att samarbeta för att hjälpa de utsatta barnen.  

– Jag tror att man måste bli bättre både på att upptäcka och hitta de här barnen, och naturligtvis vara snabb i agerandet, och då krävs en samverkan mellan olika myndigheter, mellan socialtjänst och polis till exempel, säger Maria Larsson.