Oenighet om hur rika kommuner ska hjälpa andra

2:06 min

Regeringspartierna är splittrade i frågan om ekonomisk utjämning mellan landets kommuner. I våras presenterades ett förslag för hur systemet ska förändras, men Centerpartiet och Kristdemokraterna är oroade över att Moderaterna nu förhalar frågan och inte kommer att genomföra förändringen.

Bengt Germundsson är kristdemokratiskt kommunalråd i Markaryd och ledde utredningen.

– Jag ser gärna att man lägger en proposition som riksdagen kan ta ställning till så att de här förändringarna kan träda ikraft, som vi har föreslagit, från nästa årsskifte, säger han.

Sedan 1960-talet har det funnits olika system för ekonomisk utjämning mellan landets olika kommuner. Rika kommuner får betala till fattiga kommuner och tanken är att alla kommuner ska kunna ge invånarna en likvärdig samhällsservice, oavsett var någonstans man bor.

Utredningen som bestod av politiker från riksdagspartierna var helt enig kring det nya förslaget på hur pengarna ska fördelas, bland annat vill man i större utsträckning än tidigare ta hänsyn till hur många barn som går i förskolan än vad man gör i det nuvarande systemet.

Det skulle gynna många glesbygdskommuner där fler barn börjat i förskolan sedan maxtaxan infördes.

Men frågan är om det blir någon förändring. För när regeringen nyligen presenterade vilka propositioner den tänker lägga fram under våren finns inte frågan om utjämning mellan kommunerna med.

Det här har väckt oro hos många kommunpolitiker, bland annat Mari-Louise Wernersson, centerpartistiskt kommunalråd i Falkenberg.

– Det är många kommuner som har det oerhört tufft just och som förväntat sig detta nu i sitt budgetarbete, som många kommuner startar nu under våren. Så de är i stort behov av att den genomförs nu som planerat.

Nu ligger frågan hos finansdepartementet som endast svarar att ärendet är under beredning. Men hos ledande politiker hos både Centerpartiet och Kristdemokraterna som Ekot talat med gror misstanken att Moderaterna är på väg att stoppa förändringen.

Den har nämligen stött på hårt motstånd i flera moderatstyrda kommuner som skulle förlora pengar på en nyordning. Lidingö är en av dem.

Kommunalrådet Paul Lindquist beskriver förslaget som ett dråpslag mot Lidingö, eftersom det skulle innebära 1 700 kronor mindre per invånare i kommunen.

– Jag hoppas att den utredningen hamnar i det så kallade runda arkivet och aldrig blir verklighet, säger Paul Lindquist.

Lyssna på debatt om det här i eftermiddagens .