Svårare få asyl för kurder

Från i höst kan det bli svårare för irakiska kurder att få asyl i Sverige.
Migrationsverket gör bedömningen att norra Irak är såpass säkert för kurder att det inte är motiverat att alla asylsökande därifrån ska få asyl i Sverige. Hittills i år har ca 2 500 irakier sökt asyl i Sverige, nära 70 procent av dem från norra Irak. Där råder ett visst kurdiskt självstyre. Flera EU-länder avvisar redan nu irakiska kurder