Merkel i Kina för att öka förtroendet för euron

1:59 min

Tysklands förbundskansler Angela Merkel anlände i dag till Kina för ett tredagars besök. Ett av syftena med besöket är att försöka förmå Kina att öka pressen på Iran att ge upp sitt kärnvapenprogram. Merkel vill även se mer kinesiska investeringar i Europa.

Euron har gjort Europa och EU starkare sa Angela Merkel tidigare i dag när hon i ett tal försökte stärka kinesernas förtroende för eurozonens ekonomiska framtid.

Ekonomin är en av huvudpunkterna på agendan under Merkels besök i Kina. Kinas regering sitter och ruvar på världens största valutareserv och Merkel vill att den i ökad omfattning ska investeras i europeiska obligationer.

Men det har kineserna hittills inte varit särskilt pigga på, en fjärdedel av Kinas valutareserv är nämligen redan placerad i eurobaserade tillgångar, och Europas ekonomiska situation imponerar inte på kineserna.

Men, Europas ekonomiska stabilitet är viktigt för Kina. EU är Kinas största handelspartner. En kollaps av eurozonen hade resulterat i allvarliga konsekvenser för Kinas exportberoende ekonomi.

Men förbundskansler Merkel har även andra punkter på sin lista att ta upp med kineserna.

Inte minst när det gäller Iran. EU och USA har infört nya hårdare sanktioner mot Iran, för att förmå landets regim att lägga ned sitt kärnvapenprogram.

Bland annat så har EU nyligen beslutat att förbjuda import av olja från Iran. 

Men det har hittills varit omöjligt att få FN att gå med på dylika sanktioner, inte minst på grund av kinesiskt motstånd. Och det motståndet lär förmodligen bestå.

Cirka tio procent av Kinas oljeimport kommer från Iran, förra året ökade den till och med trettio procent.

Merkel ska nu försöka förmå kineserna att inte öka den ännu mer - när nu Iran inte längre kan sälja till Europa.