Ministern kritisk efter höjda priser på el

1:32 min

Kärnkraften går på halvfart samtidigt som kylan brett ut sig över hela landet, vilket gör att det rörliga elpriset stigit kraftigt. Inte acceptabelt, anser energiminister Anna-Karin Hatt som är mycket kritisk till kärnkraftsbolagen.

– Vi har just nu en väldigt problematisk situation. Det är klart att det inte är acceptabelt att fem av landets tio kärnkraftsreaktorer står stilla när behovet är som allra störst, säger Anna-Karin Hatt.

– Min förväntan, och allas förväntan, är ju att ägarna ska kunna se till att ha den leveranssäkerhet som krävs för att vi ska kunna lita på att kärnkraften förmår att leverera när behoven är som störst en kall vinterdag som den här.

Fyra av Sveriges kärnkraftsreaktorer står helt stilla. Ringhals 1 går på halvfart och ska stängas när reparationen av reaktor 2 är klar.

Anna-Karin Hatt har kallat till sig Vattenfalls högsta ledning för en förklaring. Säkerheten att leverera måste vara hög i alla kärnkraftverk, säger hon.

– Där är jag bekymrad över att vi har haft återkommande problem, utdragna bekymmer, inte minst vid kärnkraftverket i Ringhals som ju har dragits med långvariga problem. Där kommer jag att kalla till mig Vattenfalls högsta ledning för att få en förklaring till varför det ser ut som det gör och vad gör man för att åtgärda problemen.

Ett högre elpris ökar vinsterna på vattenkraften, men Anna-Karin Hatt tror inte på spekulationer i dag om att felen är avsiktliga. Hon förväntar sig att kraftbolagen löser problemen med kärnkraftsstoppen frivilligt.

– Visar det sig att de inte gör det får vi överväga och se om vi kan hitta andra vägar. En sådan skulle ju kunna vara att kärnkraftsbolagen kanske skulle bli skyldiga att anmäla innan de vill ställa av reaktorer som inte stängs av säkerhetsskäl, säger energiminister Anna-Karin Hatt.