Regeringen oenig om slopat steriliseringskrav

2:09 min

Förslaget om att ta bort steriliseringstvånget för människor som byter kön splittrar regeringen.

Folkpartiledaren Jan Björklund anser att steriliseringstvånget är färdigutrett och bör tas bort så fort som möjligt. Socialminister Göran Hägglund slår fast att frågan behöver utredas vidare, och att förslaget därmed skjuts på framtiden.

– Det kommer inte med i den här första propositionen i april månad, säger Göran Hägglund.

Det kommer inte med då?

– Nej, det kommer inte med i den propositionen. Jag har inte något intresse av att saker och ting drar ut på tiden men frågan om sterilisering behöver vi helt enkelt reda ut på ett bättre sätt.

Socialdepartementet hänvisar till andra juridiska problem som uppstår när personer som bytt kön slipper tvånget om sterilisering och får barn.

Till exempel kan en gravid man inte göra abort. Det får juridiskt bara kvinnor göra.

Han kan inte heller få graviditetspenning och eller ta del av den föräldraledighet som kvinnliga arbetstagare har rätt till vid förlossning.

Dessutom påverkar förslaget föräldrabalken eftersom en man som föder barn inte juridiskt kan ta på sig faderskapet.

Därför måste steriliseringstvånget lyftas ut och utredas, enligt socialminister Göran Hägglund.

– Vi måste i alla fall reda ut juridiskt om en pappa också kan bli mamma, så att säga. I dag finns det inget stöd i lagstiftningen för en sådan ordning.

Men beskedet från socialminister Göran Hägglund, att förslaget om att slopa steriliseringstvånget inte kommer med i den proposition som ska läggas till riksdagen i april, kommer som en nyhet för kollegorna i regeringens samordningskansli.

Där har frågan inte varit uppe och varken Moderaterna, Centerpartiet eller Folkpartiet har sagt sitt. Alla tre vill att steriliseringstvånget ska bort.

Folkpartiledaren Jan Björklund understryker att frågan ännu inte är avgjord.

– Nej det är den inte, vi diskuterar den i regeringen. Min utgångspunkt är att kravet på tvångssterilisering ska avskaffas. Det är otidsenligt, det är omodernt och det står i strid med rekommendationer både från FN och från Europarådet.

Men vad anser Folkpartiet och du, tycker ni att steriliseringskravet bör utredas separat och läggas lite på framtiden?

– Nej, vi anser att frågan är färdigutredd och det går att lägga förslag till riksdagen. Det finns förslag på hur lagstiftning ska se ut, säger Jan Björklund.