Energisug ökar trycket på den svenska skogen

2:19 min

Trycket på att ta ut mer träd från den svenska skogen kommer att öka de närmaste åren. En stor anledning är EU:s krav på att medlemsländerna ska ställa om till förnyelsebar energi, uppger Karin Beland Lindahl som forskar om globala skogstrender vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Då innebär det att biobränslen och bioenergi måste utgöra en betydande del av det här. Och en ansenlig andel av det beräknas komma från skogen. Trycket på skogen kommer att öka, både i Sverige och globalt. 

Europa ska byta bort fossila bränslen. EU-kommissionens direktiv är att 20 procent av varje lands energiförbrukning ska komma från förnybara energikällor inom åtta år. Samtidigt ska också fordonen gå på förnybar energi till 10 procent. 

Och Europas biobränslehungrande blickar kan riktas mot de stora svenska skogarna. Men det kan bli svårt att klämma ut mer ur skogen, enligt Karin Beland Lindahl.

– Det finns inte så jättemycket potential att göra det utan att börja med nya metoder eller använda skogen intensivare än vi gör i dag, säger hon.

Men det finns problem med att intensivodla, gödsla skogen och att börja bryta upp stubbar. 

– En alltmer intensiv skogsanvändning kolliderar med väldigt många andra intressen. Det blir mer som plantager istället för skogar - det kanske inte uppskattas av människor som vill ta en söndagspromenad. Och det är helt klart att det finns en konflikt mellan att bevara den biologiska mångfalden och att utnyttja skogen väldigt intensivt för virkes- eller energiproduktion.

Skogen har hamnat mitt i den globala energi- och klimatpolitiken på flera sätt. En riktigt stor klimatbov som släpper ut stora mängder växthusgaser är kalhyggen där inga nya träd återplanteras.

– Avskogning, som framförallt sker i tropikerna, är väldigt dåligt för klimatet så det vill vi verkligen undvika.

Hur ser du på risken att EU importerar därifrån för att klara av målet med bioenergi?

– Risken är uppenbar. Och det är inte okej att vi kommer fram till hur vi ska lösa våra problem men samtidigt exporterar ett stort avtryck någon annanstans.