Vad sägs om en köttfri måndag?

10 min

Samtidigt som vi äter alltmer kött och renodlade köttresturanger är senaste trenden. Så finns en motrörelse där företag och kommuner inför köttfria dagar. Är det ett sätt att minska vår konsumtion eller ett slag i luften - som dessutom inkräktar på vår valfrihet? Hör riksdagsledamöterna, Jens Holm (V) och Sten Bergheden (M). 17-timmen