Konflikter i tiden

8:31 min

Överklassafari och kulturelitdebatt. Den senaste tiden tycks olika grupper ställas mot varandra i högre utsträckning än tidigare. Vi frågar oss om dagens svenska politiska debatt blivit mer konfliktorienterad.