Hot påverkar yrkesutövningen på myndigheter

2:00 min

Våld och hot påverkar yrkesutövningen hos anställda i myndigheterna. Radioprogrammet Kaliber har kontaktat tjänstemän och frågat dem hur de påverkas av hot och våld.

Så här svarar anställda på försäkringskassan, domstolar, länsstyrelser och kommuner:

”Jag har utrett ett ärende otillräcklig på grund av otrevligt uppträdande av sökanden. Sökanden svarade inte riktig på kompletterande frågor och jag lät det ändå slippa genom.”

”Jag orkade inte med psykiskt att skriva så många rapporter på avvikelser som jag borde ha gjort.”

”Ibland väljer man att avstå från exempelvis oanmält hembesök på grund av risken för hot och våld.”

Funkar våld?

– Både ja och nej. Tittar jag på mig själv kanske de upplever att det har gjort det eftersom jag har slutat. Så svaret blir kanske ja ändå, säger Mats Hansson.

Han var alkoholhandläggare i Södertälje. Men en vintermorgon när han kom ut till bilen och hans barn redan hade börjat skrapa rutorna upptäckte han en bomb med dynamit på framrutan. Samma dag slutade han sitt jobb.

Mats Hansson inte är ensam.

Kaliber har skickat ut en enkät som över 300 beslutsfattande tjänstemän svarat på. Bland dem finns tjänstemän som säger att deras arbete påverkats.

En av dem som svarat är Mari som arbetar med djurskydd i ett av Sveriges 21 län men som vill vara anonym. Hon säger sig undvika en del besvärliga besök.

– Det kan vara travhästar som ägs av märkliga figurer eller hundar som tillhör kriminella gäng. De har nog inte riktigt samma djurskyddslagmässiga skydd som andra djur i Sverige om man säger så, säger hon.

Utvecklingen oroar fackförbundet ST:s utredare Torbjörn Carlsson som just nu undersöker frågan bland sina medlemmar.

– Det här är ett växande problem och politikerna måste ta det på större allvar. Är det så att beslut påverkas, hur de nu påverkas, av att myndighetsanställda och även andra då är utsatta för våld så är det ju mycket allvarligt, säger han.

Annika Persson och Carolina Jemsby, Kaliber