Potentiellt miljöskadliga stöd för mångmiljardbelopp

1:40 min

En ny rapport från Naturvårdsverket visar att Sverige gav subventioner på runt 50 miljarder kronor år 2010 till verksamheter som kan vara miljöskadliga. Det handlar om olika skatterabatter och bidrag och summan är nästan lika stor som statens budget till utbildning och forskning.

Naturvårdsverkets genomgång av så kallade potentiellt miljöskadliga subventioner handlar om att kartlägga vilka stöd från den offentliga sektorn som kan ha negativa konsekvenser för miljön. Och de områden som rapporten lyfter fram är transporter, energiområdet, jordbruk och fisket. Sektorer som får miljardbelopp i statliga subventioner varje år, i form av tex bidrag eller lägre koldioxid- och bränsleskatter.

Jennie Hokander, miljöekonom och handläggare på Naturvårdsverket säger att det är viktigt att få syn på subventioner som går emot Sveriges miljömål.
– Om målet är att Sverige ska minska sina utsläpp av koldioxid så är det väldigt märkligt att vi ha sänkt skatt till vissa sektorer, enligt Jennie Hokander.

Såväl FN som EU och OECD driver frågan om att miljöskadliga subventioner måste börja tas bort. Inte minst som ett sätt att få ner världens användning av fossila bränslen och Jennie Hokander säger att Naturvårdsverkets kartläggning ska ses om ett första steg i det arbetet.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg välkomnar genomgången även om han tycker det finns en del subventioner man inte räknat in, tex försäkringar för kärnkraftsolyckor och statliga vägsatsningar.
– Det är en bra översikt och det är klokt att man på något sätt går igenom sådana här subventioner. För att subventioner har så lätt att krypa in i politiken och sen är det ganska svårt att avskaffa dem, anser Thomas Sterner.

Källa:  Potentiellt miljöskadliga subventioner, rapport 6455, jan 2012 Naturvårdsverket.