Astra Zeneca är en del av en större kris

1:38 min

Utvecklingen på Astra Zeneca är bara en del av en större kris i den globala läkemedelsbranschen. Bristen på nya storsäljare är ett globalt problem, och industrin söker nya lösningar, säger Richard Bergström, chef för den europeiska läkemedelsbranschens organisation.

– Vi har dessvärre sett under de senaste året flera stora stängningar av forskningsanläggningar, inte minst här i Europa, som borde vara en väckarklocka för politiker och andra att fundera över: Hur kan vi stötta den här industrin, framförallt den europeiska delen av den?

Trots att läkemedelsindustrin fortfarande är en lönsam bransch globalt, så har enskilda bolag tvingats skära hårt i omkostnader och noga välja sina satsningar. För även om många nya läkemedel tas fram, är det inga storsäljare som kommer. Då blir det svårare för bolagen att finansiera forskningen för nya och unika substanser.

Dessutom har flera företag koncentrerat sin verksamhet på mer komplicerade sjukdomar, till exempel att ta fram läkemedel mot Alzheimers, säger Richard Bergström.

– Skälet till att vi i dag har färre läkemedel som kommer ut per år än för tio år sedan, är att vi har flyttat forskningen från områden där det var lättare att lyckas till områden där det är svårare att lyckas. Så vi jobbar nu väldigt hårt på områden som Alzheimer till exempel. Där är det bara under de senaste två åren är minst fem stora projekt som lagts ner därför att det inte fungerade.

När forskningen minskar i de stora bolagen, köper man istället upp små innovativa firmor, drivna av enskilda forskare, för att få nya idéer att arbeta med, och det är en trend som Richard Bergström tror kommer att ge utdelning. Men innan dess väntar några magra år, säger han.

– Väldigt stora utvecklingskostnader, få preparat och så patentutgångar ovanpå det, så är det en ganska tuff situation runt om i världen.