Kolkraftverk i USA stängs efter regeländringar

1:09 min

Som Vetenskapsradion har rapporterat tidigare så har USA beslutat att skärpa reglerna för rening av landets alla kolkraftverk för att minska utsläppen av kvicksilver. Den amerikanska kolindustrin har protesterat mot beslutet och sagt att många gamla anläggningar skulle bli alltför dyra att uppgradera. Nu kommer beskedet att sex av landets kolkraftverk stängs.

– Förhoppningsvis satsar man nu på förnyelsebar energi, men även om man satsar på modern kolkraft har det en positiv inverkan på utsläppen, säger John Munthe, forskningschef och kvicksilverexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Även om de sex kolkraftverken som stängs i USA skulle ersättas med ny kolkraft så innebär det ändå att luftföroreningarana minskar tack vare modern rökgasrening, enligt John Munthe, och han förklarar att kolförbränning är den största enskilda källan för kvicksilverutsläpp i världen.

Kvicksilver är ett globalt miljöproblem som också drabbar till exempel Sverige, främst för att luftburet kvicksilver hamnar i fisk som kan göra fisken olämplig som människoföda. Kolkraften byggs ut kraftigt i världen, bland annat Kina, men kvicksliverutsläppen ökar inte lika kraftigt tack vare att kineserna använder modern rökgasrening, säger John Munthe. Värre är det i Indien.

– I andra länder som Indien ökar det också kraftigt men där har man idag ganska dålig rening och utsläppen kommer att fortsätta öka. Det är ett stort problem, säger John Munthe.