Ekonomi

Vinstkrav ändrar hyresförutsättningarna

1:42 min

Lagändringen som säger att kommunala bostadsbolag numera ska drivas affärsmässigt leder till högre hyror inom Bostaden AB i Umeå. Det säger Hyresgästföreningens förhandlare Hans-Urban Strand.

Numera är självkostnadsprincipen inte självklar när hyran i kommunägda allmännyttan ska sättas. De kommunägda bostadsbolagen ska arbeta på samma sätt som privata bolag och drivas affärsmässigt. Det står i nya Allbolagen som kom i januari 2011. Förra året berodde en procentenhet av den hyreshöjning som Bostaden AB i Umeå fick igenom på just den lagen, det säger Hyresgästföreningens förhandlare Hans-Urban Strand.

Miljonprogrammet på Ålidhem måste rustas upp och Bostaden vill därför höja sina hyror med 3,8 procent. Det är siffran som Hans-Urban Strand på Hyresgästföreningen ska försöka pruta ner när hyresförhandlingarna drar igång den 15 februari. Men i och med den nya Allbolagen har förutsättningarna förändrats.

– Lagen innebär att hyresförhandlingen inte längre handlar om självkostnad utan företaget ska ha en rimlig avkastning. Det spelar roll på det sättet att vi inte kan hävda att all vinst ska gå till underhåll. Företaget har rätt att göra en vinst, säger Hans-Urban Strand.

"Enligt affärsmässiga principer". I den nya lagen står det att Bostaden ska arbeta just så. Sara Westin arbetar på institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet. Hon har i en rapport, för Hyresgästföreningens räkning, tagit sig en närmare titt på lagen, och kommit fram till att just begreppet "enligt affärsmässiga principer" lämnar öppet för tolkning.

– Om man tolkar lagen som att man ska och måste maximera vinsten, vilket är väldigt fördelaktigt om man är fastighetsägare, så får i så fall hyresgästerna betala för det genom höjda hyror, säger Sara Westin.

Men Sven-Ove Lindström, förhandlare på Bostaden, tycker att det finns positiva effekter av den nya lagen. Han menar att det på ett tydligt sätt nu framgår att de jobbar på samma villkor som de privata bolagen.

Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani, menar också att det är positivt att kommunen inte kan ta ut några koncernavgifter från Bostaden nu. Bostadens pengar stannar i Bostaden, och är enligt henne enbart hyresgästerna till dels. Hon tror inte att Bostadens hyror kommer att skjuta i höjden på grund av lagen.

– Vi har ett bra läge eftersom att vi har en stabil ekonomi och kan möta kraven om att arbeta marknadsmässigt liksom de privata bolagen. Men vi vill fortfarande arbeta utifrån att vi är en allmännytta och har ett långsiktigt tänk. Det ser vi som en garant för att det ändå kommer vara en rimlig hyresutveckling, säger Ann-Sofi Tapani.