Grekisk statsbankrutt får stora konsekvenser

Inom kort måste Grekland ge besked om man accepterar villkoren för eurozonens räddningspaket. Statskassan är i det närmsta tom och landet riskerar att gå i konkurs. Konsekvenserna av en statsbankrutt är stora, säger Sveriges Radios ekonomikorrespondent Staffan Sonning.

När ett företag går i konkurs säljer man ut spillrorna som finns kvar. Företaget går under och ägarna går vidare i livet. Men när ett land går i konkurs är det inte lika enkelt. Konsekvenserna av en grekisk statsbankrutt att är landet tvingas förhandla om skuldavskrivningar med dem som lånat ut pengar.

– Då blir det ett förfärligt elände. Ingen kan veta vad som händer och det kan drabba många banker och finansinstitutioner i resten av världen eftersom de har lånat ut pengar till Grekland, säger Staffan Sonning.

För Sveriges del innebär en grekisk statsbankrutt ingen direkt fara. Men eftersom merparten av Sveriges export går till Europa är det viktigt med ekonomisk stabilitet.

– Vi har så vitt jag vet inte direktexponering mot Grekland. Men om det blir kaos i hela Europa drabbas också Sverige. Vi är en liten exportberoende ekonomi, säger Staffan Sonning.

Sedan millennieskiftet har handeln med försäkringar mot statsbankrutter ökat, så kallade Credit Default Swaps. Handeln är helt oreglerad, vilket gör det svårt att bedöma hur en statsbankrutt slår mot ekonomin.

– Det som från början var en ren försäkring för lånen till Grekland har blivit ett spekulationspapper som man kan köpa även om man inte har lån till Grekland. Det är en lottosedel där man spekulerar om Grekland går i konkurs eller inte, säger Staffan Sonning.

Går Grekland i konkurs ska innehavaren ha betalt, men frågan är om försäljarna har råd med kostnaderna.

– Ingen vet hur många det finns, hur många som ställt ut dem och hur många som kommer att förlora pengar på det här. Det är en väldigt oreglerad marknad som därför är väldigt farlig, säger Staffan Sonning.