Tema: När kvinnor gör porr

Vad händer när porren kommer i kvinnornas händer?
Vi möter den här veckan kvinnor som står bakom och framför kameran i ett försök att förändra pornografins uttryck. Men vad händer med innehållet när kvinnor tar makten över kameran?
Tre år efter det svenska feministiska filmprojektet Dirty Diaries handlar diskussionen nu mer om pornografins innehåll än dess vara eller icke vara.