Gratis utbildning för lärare

Helsingborg tar till nya grepp.
Det råder hård konkurrens mellan kommunerna om de lärare som finns. Och för att lärarna skall välja just Helsingborg kommer de att erbjudas gratis utbildning. Det är en fyraårig utbildning som leder till en examen som lärarutbildare. Utbildningen löper parallellt med det ordinarie arbetet, men deltagarna har färre undervisningstimmar och bibehållen lön. - Dessutom ger utbildningen en möjlighet för lärarna att göra karriär, och det är viktigt, säger Yvonne Liljegren på Lärarförbundet i Helsingborg.