Örebro län - Lindesberg

Elever knivskar och hotade annan elev

Det statliga ungdomshemmet Granhult utanför Lindesberg har anmält sig själva enligt en så kallad Lex Sarah anmälan. Efter att en elev på hemmet blivit knivskuren och hotad av andra elever.

Den hotade eleven knivskars dagen före nyårsafton, allt för att kunna åka till sjukhus och där ta med sig tomma sprutor tillbaka till ungdomshemmet.

Eleven som knivskars sa inget om knivskärningen utan skyllde istället skadan på att han halkat och gjort sig illa.

Dagen efter hotades han igen och begärde då att få bli isolerad eftersom han var rädd för några andra elever på boendet.

Han har inte berättat om händelsena själv utan det har kommit till personalens kännedom på annat sätt. Efter händelsen hittades också en hemmagjord kniv på boendet.

Nu anmäler alltså sig själva enligt Lex Sarah.