گزارشی از کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران، همراه با چند گفتگو

10 min

 براساس اطلاعیه ای که مرکزبین المللی اولوف پالمه منتشر کرد، محل کنفرانس و اسامی شرکت کننده ها محرمانه بود و نمایندگان رسانه ها هم اجازه ی ورود به این محل را نداشتند. بخش فارسی رادیو سوئد، پژواک اجازه پیدا کرد که ساعتی در روز یکشنبه آنهم در خارج از سالن کنفرانس، با تعدادی از شرکت کننده ها گفتگو کند. پژواک ازجمله گفتگوئی انجام داد با محسن سازگارا که به عنوان عضوگروه ۵ نفره ای معرفی شده که گفته می شود از مبتکران این کنفرانس بود. او درمجموع ازنحوه ی برگزاری کنفرانس و گفتگوها اظهاررضایت کرد. درمورد پرسش ها و انتقادهائی که در مورد کنفرانس و شخص خود او وجود داشته گفتگو کردیم که کامل آن به زودی در سایت پژواک قرار داده خواهدشد. اما بخشی ازآن را می توانید در فایل صوتی این گزارش بشنوید.
در رابطه با تظاهراتی که از سوی شورای حمایت از حرکت های آزادیخواهانه مردم ایران درروز یکشنبه دراعتراض به ازجمله بسته و نا روشن بودن کنفرانس و شرکت کنندگان درآن برگزارشد نیز گفتگوئی داشتم با Jens Orback مدیر مرکز اولف پالمه که در محل کنفرانس بود و نظر او را پرسیدیم که کامل آن را نیز می توانید در فایل صوتی گزارش بشنوید.درگزارش کنفرانس، نظرمحسن مخلمباف (فیلمساز)، نوشابه امیری (ژورنالیست)، لیلی پورزند (حقوقدان و فعال حقوق بشر) و عبداله مهتدی، دبیرکل سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، کومله نیز آمده است.
 زینت هاشمی
 zinat.hashemi@sverigesradio.se