پایان کنفرانس «اتحادبرای دموکراسی درایران» در استکهلم

1:06 min

در روزهای شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم فوریه، کنفرانسی با عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران ازسوی مرکز بین المللی اولوف پالمه دراستکهلم برگزارشد. دراین کنفرانس افرادی با نگرش های مختلف سیاسی شرکت داشتند و قراربود پیرامون چگونگی اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون درخارج کشوربه بحث بپردازند. روزدوشنبه، یک روز پس از پایان کنفرانس، رضا طالبی، ازاعضای کمیته ی برگزاری کنفرانس از مرکز اولوف پالمه درگفتگویی با پژواک، نتایج به دست آمده و موافقت نامه ی پایانی امضاء شده توسط شرکت کنندگان را بیان کرد.  

درمخالفت با این کنفرانس تظاهراتی ازسوی شماری از فعالان سیاسی و اعضای شورای حمایت از حرکت های آزادیخواهانه ی مردم ایران دربرابر محل برگزاری کنفرانس انجام شد. دراین رابطه گفتگویی داریم با مهرنوش شفیعی، زندانی سیاسی سابق و عضو این شورا که دراین تظاهرات شرکت داشت.

دراعتراض به این کنفرانس، تظاهراتی نیز در ساعت ۱۴ امروز در برابرمرکز اولوف پالمه در استکهلم ازسوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی ازجمله انجمن حق زنان و شورای حمایت از حرکت های آزادیخواهانه ی مردم ایران برگزارشد. به این کنفرانس و به ویژه محرمانه و پشت درهای بسته برگزارشدن آن انتقادهایی از سوی افراد مختلف بیان شده که ازجمله می توان به انتقاد دکترعبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان درلندن که درچند کنفرانس مشابه نیز شرکت داشته اشاره کرد. انتقاد او را در ادامه ی مطلب بشنوید.  
همچنین به اطلاع می رسانیم که مهران براتی که از او در سایت پژواک به عنوان یکی از پنج نفری که از مرکز اولوف پالمه درخواست برگزاری این کنفرانس را کرده بود، نام برده شده در یادداشتی برای پژواک هرگونه مشارکت خود را درارائه ی این درخواست ردکرده و تاکیدکرده است که تنها هنگام گردهم آیی مشورتی در هامبورگ از برگزاری این کنفرانس باخبرشده است. متن یادداشت مهران براتی را در ادامه مطلب بخوانید. 

اين خبر واقعيت ندارد. من در رابطه با كنفرانس مورد نظر در اينجا نه نامه اى به بنياد اولاف پالمه نوشته ام و نه تماسى داشته ام. از چند و چون اين كنفرانس هم ابتدا با شركت در گردهم آيى مشورتى در هامبورگ آلمان با خبر شدم. من پروژه انتخابات آزاد را بهترين راه دستيابى به آزادى مى دانم و از هر بنيادى نيز كه در اين جهت حامى ايرانيان باشد ممنونم و اين كار را دخالت در امور ديگر كشورها نمى دانم، ولى من هيچگاه با افرادى كه ذكر شده اند نامه اى به بنياد پالمه ننوشته ام. ممكن است كسانى ما را خرج كرده باشند تا پاسخگوى مدعيان رقيب باشند.
با ارجاع به قانون مطبوعات در خواست مى كنم اين پاسخ را در تارنماى راديو درج نماييد
با سپاس از زحمات قابل قدردانى شما
مهران براتى
چهارم فوريه ٢٠١٢

گفتگو با دکتر عبدالستار دوشوکی را دراینجا بشنوید