Växjö kommun

Långa köer till demenssjuksköterska

1:44 min

Patienter i Växjö kommun som fått diagnosen demens och deras anhöriga får vänta betydligt längre än tidigare på att få ett första besök av kommunens ende demenssjuksköterska.

Anhöriga till dementa har - som vi tidigare berättat - krävt att ytterligare en demenssköterska ska anställas, men så har ännu inte blivit fallet, och det har fått följder för väntetiderna, säger EvaJohanna Andersson, demenssjuksköterska:

Fördröjning
– Nu kan handla om en och en halv månad eller längre, mot tidigare några veckor.

– Fördröjningen kan göra att det tar längre tid för en patient att komma i en dagverksamhet. Den kan också leda till stor oro för anhöriga när man väntar på olika besked.

Det handlar i första hand om omkring 60 patienter som fått diagnosen demens, som bor hemma och alltså ännu inte finns på så kallade särskilda boenden.

Krångligare
Och även om antalet patienter i den här gruppen är ungefärligen konstant så har det ändå blivit krångligare bland annat genom att andelen yngre patienter blir större:

– Det ställs andra krav på t ex en dagverksamhet för en 60-åring jämfört med en 70-åring, EvaJohanna Andersson, ende demenssjuksköterskan i Växjö kommun.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se