Alltför snabb nedläggning av tillnyktringsenhet

1:21 min

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker (MP) är kritisk mot hur det gick till när  sjukvården fick ta över ansvaret för redlöst berusade personer, när Socialnämnden la ner Tillnyktringsenheten (TN) i Visby.

De som är så alkoholförgiftade att de måste få läkarvård, tas liksom tidigare hand om vid lasarettets akutmottagning.

Men den första februari la Socialnämnden ned Tillnyktringsenheten i Visby och ansvaret för att ta hand om berusade personer som inte behövde akut vård, gick också över till vården.

Det kom hastigt på och ännu finns inte de upparbetade rutinerna för att ta hand om redlöst berusade personer, enligt de Maecker.