Boende & Ekonomi

Inte råd att bo kvar efter renovering

Miljonprogrammet står runtom i Sverige inför ett välbehövligt underhållsarbete, men nu kommer rapporter som säger att konsekvenserna inte enbart blir positiva med hyreshöjningarna som följer: Alla kanske inte kommer ha råd att bo kvar.

Fönster och dörrar ska bytas, nytt tak ska läggas och uteplatser ska rustas upp. Miljonprogrammet på Ålidhem står inför underhållsarbete, och Sven-Ove Lindström som är förhandlingsansvarig i Bostaden AB, menar att hyreshöjande åtgärder kommer att genomföras.

– När de gäller de åtgärder som vi gör nu på Ålidhem så är det bara vissa delar som påverkar hyran. Men det blir inga stora justeringar. För att gardera mig så säger jag att det handlar om fem till tio procent, säger Lindström.

Sara Westin arbetar med bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet. Hon har, för Hyresgästföreningens räkning, skrivit en rapport om vad som kommer att hända med miljonprojektet i Sverige efter upprustningen.

– Det finns tecken på att om hyrorna höjs kraftigt så är det många som måste flytta. Även om bolagen säger att de har en ambition att hyresgästerna ska kunna bo kvar så kommer inte de med lägst inkomst kunna bo kvar, säger Westin.

Bostaden har just den ambitionen: alla ska kunna bo kvar. Bostadens VD, Ann-Sofi Tapani, menar att det inte kommer vara frågan om några lyxrenoveringar, utan att Bostaden ska vara till för alla.

Bostaden kommer dock att utföra standardhöjande åtgärder, det vill säga åtgärder som ger utslag på hyran. Enligt lag har hyresgästen möjlighet att vara med och påverka inför sådana renoveringar, att få ett val. En hyresvärd får inte utföra standardhöjande åtgärder som påverkar bruksvärdet mer än obetydligt om inte åtgärden har godkänts av hyresgästen.

Är de här åtgärderna något som era hyresgäster kommer kunna tacka ja eller nej till?

– Jag tror inte att man... Vi har ett visst standardutförande nu, och jag tror inte att man får gå in och... Vad jag förstår det är det inte planerat att det görs, utan man har bestämt i förfrågningsunderlaget hur det här ska se ut, säger Sven-Ove Lindström.

En av Bostadens alla hyresgäster i miljonprogrammet, Jim Barrett, har bott på Ålidhem i tio år och har just nu en hyra på 5000 kronor.

Hur mycket hyreshöjning har du råd med?

– Just nu ingenting. Jag har just avslutat mina studier och har inget heltidsjobb, säger Jim Barrett.

Men Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden AB, tror ändå att alla deras hyresgäster kommer kunna bo kvar.

– Genom att utgångsläget är så bra så tror jag det. Vi har så låga hyror i dagsläget. Vi kommer inte att blåsa ut hela lägenheterna och höja hyrorna med 50 procent. Vi kommer ta hänsyn till att många människor i miljonprogramsområdena inte har möjlighet att komma tillbaka efter renoveringen om hyrorna höjs för mycket, säger Ann-Sofi Tapani.