DALARNA

Få flyktingar får stanna

1:24 min

Trots att det inte kommer fler flyktingar till Sverige idag än för 20 år sedan, så är det betydligt färre som får stanna. År 2011 fick 70 procent av alla asylsökande avslag på sina ansökningar. Ragnhild Pohanka har hjälpt flyktingar i över 70 år.

Ragnhild Pohanka har hjälpt flyktingar ända sedan andra världskriget. Idag är hon aktiv i asylgruppen i Borlänge. Hon tycker att dagens asylpolitik är hårdare än någonsin.

– Vi har ingen humanitet kvar, säger Ragnhild Pohanka.

"Går en säker död till mötes"
Strax innan Dalanytt kommer hem till Ragnhild Pohanka, ringer hennes telefon. Det är en kvinna som har fått barn utanför äktenskapet.

– Hon ska avvisas, fastän hon går en säker död till mötes i sitt hemland. För det är ju en dödssynd att få barn utanför äktenskapet i många länder. Vi har ingen humanitet kvar. Jag förstår det inte, säger Ragnhild Pohanka.

När Ragnhild Pohankas familj tog emot flyktingar under andra världskriget var det inget tal om ifall de skulle få stanna eller inte. Kom de bara till Sverige fick de vara kvar, berättar Ragnhild Pohanka.

Idag får 70 procent av alla asylsökande avslag på sina ansökningar hos Migrationsverket.

– Nu kan det stå i ett svar att "visserligen är det bäst för barnet att få stanna, men vi måste också ta hänsyn till hur stor invandringen är", säger Ragnhild Pohanka.


Svårt att få stanna
Men är det då så att det kommer fler flyktingar idag än tidigare? Nej, Migrationsverkets statistik visar att antalet flyktingar går upp och ner beroende på vilka konflikter som pågår i världen.

1992 sökte till exempel 84 000 flyktingar asyl i Sverige, framför allt från forna Jugoslavien. Det är nästan tre gånger fler än under 2011.

– Bara på 80-talet fick 80 procent eller ännu fler av de som sökte asyl stanna i Sverige. Idag är det oerhört svårt att få stanna, säger Ragnhild Pohanka.