Linköpings Universitet

Små läkemedelsföretag tar över

1:38 min

Att Astra Zeneca lägger ner sin forskning i Södertälje är väntat enligt forskare. De små läkemedelsföretagen kommer att få allt större betydelse för forskningen och framtagandet av nya läkemedel. Det är en av slutsatserna i en avhandling som lagts fram vid Linköpings Universitet.

– Det är en gigantisk omställning som sker och det har ju skett inom telekominsdustrin, skivindustrin, en massa andra sektorer och nu ser vi detta sker i läkemedelsindustrin, säger nyblivna ekonomen Thomas Hedner som står bakom avhandlingen.

Det är en utveckling som pågått under ett par decennier säger Thomas Hedner, som inte bara är ekonomiforskare i Linköping utan också professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Han förutspår att forskningen i större utsträckning kommer att göras på små innovativa företag som kan göra snabba utvärderingar av tänkta läkemedelssubstanser och som sen kan sälja halvfärdiga produkter till större bolag som kan sköta resten, t ex stora kliniska prövningar och slutförädling av läkemedel.

Astra Zenecas nedläggning av forskningen i Södertälje är enligt Thomas Hedner bara en del av den här utvecklingen.

– De stora företagen kommer att gå mer och mer mot marknadsföring, organisation, global distribution, storskalig produktion och liknande, men när det gäller innovationsplattformar så kommer de att finnas inom de små bolagen, säger Thomas Hedner.

Thomas Hedner är själv entrepenör inom läkemedelsforskningen och har just sålt ett företag för en miljard, och på frågan om han tycker att det är ett problem att han har ett egenintresse i den här ekonomiska forskningen så svarar han att det snarare är en förutsättning, att det är bra med god kunskap inifrån ett område.

– Jag tror att vi måste ändra på perspektivet, att skapa någonting i verkligheten som kan ge inkomster det är inte fult, utan det är något vi behöver lära ut. Vi behöver alla de här entrepenörerna, säger Thomas Hedner.

Lars Broström
Vetenskapsradion

Referens: Change in the Pharmaceutical Industry, Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness and Decision Making, Thomas Hedner, Department of Management and Engineering, Linköping University 2012.